Roses, exemple a seguir contra les prohibicions d'aparcar autocaravanes

 

                                                                         

 

 

 

Roses, prohibit estacionar autocaravanes ... o no.

 

Un soci de la Secció d’Autocaravanes ens ha informat de les vicissituds que va passar, el passat desembre,  per poder estacionar a l’empordanesa vila de Roses, i després d’alguna queixa i algun tràmit administratiu, al final s’ha tret l’aigua clara. Us informem de com està el tema autocaravanista a Roses.

 

El company Marce i la seva família, a bord de la seva autocaravana,  van voler visitar Roses a principis de desembre, i es van endur una desagradable sorpresa al veure que tota la vila de Roses estava farcida de senyals de prohibit estacionar a les autocaravanes. Amb el natural emprenyament es van dirigir a l’Oficina de Turisme per manifestar la seva queixa i el fet que a la vista d’aquesta mena de benvinguda canviaven de plans, marxaven de Roses i perdien una família turista.

 

Els responsables de l’Oficina de Turisme els hi van posar totes les facilitats perquè això no passés: els van dir que la senyalització existent no era d’aplicació, ho van confirmar després de consultar-ho explícitament amb la Policia Municipal i, al final, van lliurar un model d’instància perquè la nostra família autocaravanista manifestés a l’ajuntament de Roses el que considerés convenient.

 

Tramitada la instància, la resposta que ha rebut per part de la Montse Mindan i Cortada ,regidora de turisme, en resum és la següent:

“El municipi de Roses no impedeix I'estacionament a les autocaravanes. Aquestes poden estacionar als aparcaments disponibles com qualsevol altre vehicle El que sí que es prohibeix es la pernoctació i I'acampada al costat de I'autocaravana. A tal efecte Roses disposa de quatre establiments de càmping on poden allotjar-se quan viatgen en autocaravana.”

 

Aquesta resposta, no gaire satisfactòria segons el nostre parer, com a mínim ens serveix per informar a tots els autocaravanistes que visitin Roses que segons les paraules de la regidora, podran estacionar a Roses a pesar de l’abundosa senyalització prohibitiva. Us adjuntem còpia de la carta.

 

Un altre tema és allò de la pernocta a l’interior de l’autocaravana. Des de la Secció d’Autocaravanes entenem que la pernocta no es pot prohibir al tractar-se d’una activitat particular dins d’un vehicle privat; i , naturalment, sempre i quan no suposi una sobreocupació de l’espai públic urbà més enllà del perímetre estricte del vehicle. Amb aquestes prohibicions, Roses i altres municipis, l’única cosa que aconsegueixen és espantar un sector turístic en augment i , al final, perjudicar el comerç i les empreses turístiques locals (restaurants, museus, etc). La Secció d’Autocaravanes de la UCC estudiarà el tema i la possibilitat de contactar amb l’ajuntament de Roses.

 

Acabem aquesta nota, invitant a tots els autocaravanistes, socis o no de la Secció, a què sempre que es trobin situacions similars a la de Roses expressin la seva queixa, de manera fefaent, a les autoritats pertinents, per tal d’anar acabant, entre tots, amb aquestes decisions polítiques que l’únic que fan es situar el seus municipis a la cua d’Europa en temes turístics.

 

( Informació gràfica extreta de http://elmonperlafinestra.blogspot.com/2012/01/roses-prohibit-estacionar-autocaravanes.html )

 

Secció d’Autocaravanes de la Unió Caravanista de Catalunya.

http://www.autocaravanesucc.cat/ 

info@autocaravanesucc.cat 

Barcelona, 21 de gener de 2012.